I. Thứ tự mọc răng vĩnh viễn:
HT Răng 6 1 2 4 5 3 7
HD Răng 6 1 2 4 3 5 7

 

II. Các trường hợp mọc răng sai thứ tự:

    Mọc răng sai thứ tự có thể là dấu hiệu báo trước cho sự sai khớp cắn sau này. Thường các răng sau đây hay mọc sai thứ tự:
    1. Răng 6 trên mọc trước răng 6 dưới:
    - Là nguyên nhân thông thường gây sai khớp cắn hạng Angle II. Nhưng không phải tất cả các trường hợp răng mọc đúng thứ tự là cho khớp cắn hạng Angle I.
    - Điều trị:
        + Sau khi phát hiện răng 6 trên mọc sớm, khi răng đang mọc  làm khí cụ có lò xo di xa răng 6 trên.
        + Ở hàm dưới, lúc răng 6 mọc, cần theo dõi và có thể hướng dẫn giúp răng mọc đúng khớp (Angle I).
    2. Răng 7 mọc trước răng 3 và 4:
    - Là nguyên nhân làm chiều dài cung răng bị thu ngắn nếu răng 3, 4 (sữa) mất sớm.
    - Điều trị: làm bộ giữ khoảng.
    3. Các răng vĩnh viễn mọc sớm:
    - Nguyên nhân: Nhổ răng sữa khoảng 1 năm trước thời điểm thay răng.
    - Nhưng nếu nhổ răng sữa quá sớm (>2, 3 năm trước thời điểm thay) thì lại gây mọc chậm răng vĩnh viễn, vì một lớp xương đã phủ trên mầm răng.
    - Các răng vĩnh viễn mọc sớm thường dễ bị lung lay vì bị mất một phần xương ổ răng và chân răng chưa được cấu tạo hoàn chỉnh.
    - Điều trị:
        + Khuyên bệnh nhân không nên ăn đồ cứng
        + Chụp film để kiểm tra xương ổ răng và chân răng.
    * Kết luận:
    Răng thường bị lệch lạc vì mọc sai thứ tự, mất răng sớm, thiếu răng (không kể các trường hợp dị dạng hoặc dư răng hoặc di truyền). Nếu can thiệp kịp thời và theo dõi cẩn thận, sẽ đạt được kết quả tốt.
    - Quan trọng là phải phát hiện và can thiệp sớm (Chỉnh hình răng miệng phòng ngừa).
    Lưu ý:

         + Cố gắng giữ đúng thứ tự mọc răng, giữ đúng chiều dài cung răng.
         + Không nên nhổ răng quá sớm hoặc quá trễ.