- Răng sứ sườn Sr – Ni
- Răng sứ sườn Titanium
- Răng sứ không kim loại (toàn sứ)
- Veneer sứ (dán mặt sứ cho răng xấu)