- Chốt kim loại
- Chốt sợi (thủy tinh)
- Cùi giả cho răng 1 chân, cho răng nhiều chân