- Nhổ răng thường
- Tiểu phẫu răng khôn
- Nạo nha chu (điều trị viêm lợi nặng, viêm quanh răng)
- Phẫu thuật cắt cuống răng (điều trị u hạt, nang cuống răng)
- Cấy ghép chân răng (Implant)