Đặt hẹn đăng ký khám

HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN MINH HOẠ ĐƯỢC TRỰC TIẾP ĐIỀU TRỊ NẮN CHỈNH RĂNG (NIỀNG RĂNG) TẠI NHA KHOA QUANG HẢI

Một số trường bệnh nhân lệch lạc răng 2 hàm, thiếu chỗ được điều trị

bằng nắn chỉnh răng (niềng răng)

  1. Trường hợp 1: Nguyễn Minh T.-17 tuổi, Nam.

1

2. Trường hợp 2: Ngô Bảo Q., 22 Tuổi.

2

3

3. Trường hợp 3: ĐTT.,21 Tuổi

4